Hiya Hiya Sheep Needle Gauge

Hiya Hiya Sheep Needle Gauge

4.00
Hiya Hiya Darn It Needles

Hiya Hiya Darn It Needles

2.50
Hiya Hiya Stitch Markers with Dumpling case IMG_1824.JPG

Hiya Hiya Stitch Markers with Dumpling case

6.80
Hiya Hiya Sock Kit 7 IMG_1840.JPG

Hiya Hiya Sock Kit 7

32.00
Hiya Hiya sharp Steel sock interchangeable set IMG_1843.JPG

Hiya Hiya sharp Steel sock interchangeable set

52.00
Hiya Hiya Sharp 9" Circular Knitting Needles

Hiya Hiya Sharp 9" Circular Knitting Needles

6.00
Hiya Hiya Bamboo - 2mm - 5" double ended needles

Hiya Hiya Bamboo - 2mm - 5" double ended needles

4.50
Hiya Hiya Bamboo - 2.5mm - 5" double ended needles

Hiya Hiya Bamboo - 2.5mm - 5" double ended needles

4.50
Hiya Hiya Bamboo - 2.75mm - 5" double ended needles

Hiya Hiya Bamboo - 2.75mm - 5" double ended needles

4.50
Hiya Hiya Bamboo - 2.25mm - 5" double ended needles

Hiya Hiya Bamboo - 2.25mm - 5" double ended needles

4.50
Hiya Hiya Bamboo - 3mm - 5" double ended needles

Hiya Hiya Bamboo - 3mm - 5" double ended needles

4.50
Hiya Hiya Bamboo - 2.75mm - 6" double ended needles

Hiya Hiya Bamboo - 2.75mm - 6" double ended needles

4.50
Hiya Hiya Bamboo - 2.5mm - 6" double ended needles

Hiya Hiya Bamboo - 2.5mm - 6" double ended needles

4.50
Hiya Hiya Bamboo - 3mm - 6" double ended needles

Hiya Hiya Bamboo - 3mm - 6" double ended needles

4.50
Hiya Hiya Sharp 9" Circular Knitting Needles

Hiya Hiya Sharp 9" Circular Knitting Needles

6.00
Hiya Hiya Sharp 9" Circular Knitting Needles

Hiya Hiya Sharp 9" Circular Knitting Needles

6.00
Hiya Hiya Sharp 9" Circular Knitting Needles

Hiya Hiya Sharp 9" Circular Knitting Needles

6.00
Hiya Hiya Octopus Snips

Hiya Hiya Octopus Snips

3.50
Hiya Hiya Kitty Snips

Hiya Hiya Kitty Snips

3.50
Hiya Hiya Puppy Snips

Hiya Hiya Puppy Snips

3.50